به گزارش کوردهوال به نقل از روداو: کمیسیون انتخابات و همه پرسی اقلیم کردستان بامداد روز یک شنبه نتایج نهایی انتخابات پارلمان را به شرح زیر اعلام کرد. هندرین محمد رئیس کمیسیون انتخابات در سخنانی اعلام کرد ۱۱۹ هزار رای از  ۹۶ شعبه اخذ رای(اربیل ۵۹ شعبه- دهوک ۱۱ شعبه و سلیمانیه ۲۷ شعبه)  ابطال شد.

۱-حزب دمکرات کردستان عراق: ۶۸۶۰۷۰ رای- ۴۵ کرسی

۲-اتحادیه میهنی کردستان: ۳۱۹۹۱۲ رای-۲۱ کرسی

۳-جنبش گوران:۱۸۶۹۰۳ رای- ۱۲ کرسی

۴-حرکت نسل جدید:۱۲۷۱۱۵ رای- ۸ کرسی

۵-جماعت اسلامی: ۱۰۹۴۹۴ رای- ۷ کرسی

۶-هم پیمانی به سوی اصلاح: ۷۹۴۳۴ رای-۵ کرسی

۷-هم پیمانی سردم: ۱۵۵۸۱ رای-۱ کرسی

۸-لیست آزادی: ۸۰۶۳ رای-۱ کرسی

از سوی دیگر نتایج ۱۱ کرسی اقلیت ها در انتخابات پارلمان اقلیم به شرح زیر است:

۱-هم پیمانی اتحاد ملی: ۳ کرسی

۲-توسعه ترکمان: ۲ کرسی

۳-اصلاح ترکمان: ۱ کرسی

۴-لیست ملت: ۱ کرسی

۵-جبهه ترکمان:۱ کرسی

۶-لیست رافدین: ۱ کرسی

۷-شورای ملی کلدانی: ۱ کرسی

۸-لیست ارمنی: ۱ کرسی

مشخص شدن نام نمایندگان دور دور جدید پارلمان اقلیم

 

بنا بر نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات اقلیم ، نمایندگان دور جدید پارلمان اقلیم به شرح زیر مشخص شدند:

پارتی:

۱- هیمن هورامی ۴۷۴۳۶ رای

۲-هیفدار احمد ۳۲۳۲۲ رای

۳-جلال پریشان ۳۰۴۴۴ رای

۴-سروان محمد هرکی ۲۴۲۸۶ رای

۵-پیشوا هورامانی ۲۴۱۲۵ رای

۶-بهجت علی سپینداری ۲۳۶۳۶ رای

۷-صباح محمود زیباری ۱۶۲۷۲ رای

۸-شعبان علی شعبان ۱۵۳۴۷ رای

۹-رزگار عیسی سوار ۱۳۹۴۰ رای

۱۰-ریفینگ محمد هرووری ۱۳۳۱۲ رای

۱۱- حکمت محمد ابو زید ۱۲۹۷۲ رای

۱۲- امید خوشناو ۱۲۵۳۶ رای

۱۳-شوان کریم ۱۱۹۴۲ رای

۱۴-عبدالسلام دولمری ۱۱۹۳۰ رای

۱۵-بژار خالد عبدالله ۱۱۳۶۶ رای

۱۶-ریبوار بابکه ایی ۱۰۳۵۲ رای

۱۷-ویسی سعید ۱۰۳۰۹ رای

۱۸-محسن حسین ۹۳۴۲ رای

۱۹-فالا فرید ۸۵۴۸ رای

۲۰-سفین آقا گردی ۸۴۶۷ رای

۲۱- اسکندر مم اسکندر ۸۴۳۵ رای

۲۲-ارشد حسین لولانی ۸۴۲۶ رای

۲۳-زانا ملا خالد ۷۹۶۲ رای

۲۴-احسان محمد ۷۷۰۷ رای

۲۵-بهمن عبدالله ۷۵۵۲ رای

۲۶-بختیار شکری سلیمان ۷۵۴۸ رای

۲۷-جهاد حسن ۷۵۴۴ رای

۲۸-سعید مصطفی۷۴۴۱ رای

۲۹-خدیجه عمر ۶۸۸۲ رای

۳۰-ادریس اسماعیل ۶۸۶۰ رای

۳۱-نزار ملا عبدالغفار ۶۷۳۱ رای

۳۲-چیا حمید ۶۷۰۲ رای

۳۳-طاهر محمد ۶۶۶۶ رای

۳۴-هدیه مراد ۶۲۷۳ رای

۳۵-جوان یونس ۵۹۹۰ رای

۳۶- فلک الدین کاکه ایی ۵۹۷۸ رای

۳۷-روژان ابراهیم ۵۹۴۷ رای

۳۸-لیلا عبدالجبار ۵۸۷۳ رای

۳۹-نجات شعبان ۴۵۶۰ رای

۴۰-سوسن محمد ۴۵۵۵ رای

۴۱-گلزار رشید ۴۵۳۲ رای

۴۲-گلاویژ عبید عثمان ۴۴۸۹ رای

۴۳-ژیان طاهر احمد ۴۰۷۸ رای

۴۴-حسیبه سعید ۳۹۶۲ رای

۴۵-گلستان باقی ۳۵۵۱ رای

 

اتحادیه میهنی کردستان:

۱-قباد طالبانی ۱۸۲۵۵۱ رای

۲-بیلگرد طالبانی ۸۰۹۷ رای

۳-ریواس فایق ۵۹۸۲ رای

۴-شنو اشقی ۵۵۳۴ رای

۵-روژان محمد ۵۲۹۶ رای

۶-جمال حویز ۳۹۰۰ رای

۷-زیاد جبار ۳۷۸۳ رای

۸-عثمان کریم ۳۷۶۵ رای

۹-سرکو آزاد ۳۵۶۰ رای

۱۰-هژان حسن ۳۳۵۸ رای

۱۱-عباس فتاح ۳۰۷۹ رای

۱۲-فیصل عباس ۲۹۰۹ رای

۱۳-لقمان حمد ۲۷۲۱

۱۴-هیرش حسن ۲۶۹۵ رای

۱۵-هاوری بنا ۲۶۰۲ رای

۱۶-شمول میره ۲۵۵۸ رای

۱۷-بالامبو محمد ۲۴۷۶ رای

۱۸-کاروان عبدالرحمان ۲۴۳۴ رای

۱۹-زکریا احمد ۲۲۷ رای

۲۰-عبدالناصر احمد ۲۲۱۶ رای

۲۱-سلمه فاتح ۱۷۱۹

 

جنبش گوران:

۱-علی محمد صالح ۹۱۹۳۴ رای

۲-شیرین امین ۱۳۹۱۹ رای

۳-گوران عمر ۷۶۷۵ رای

۴-آمنه محمد ۳۳۷۸ رای

۵-یاسین خزر ۳۲۰۵ رای

۶-رزگار محمد ۳۱۵۷ رای

۷-آشنا عبدالله۳۱۲۱ رای

۸-جلال محمد ۲۸۰۳ رای

۹-شاخه وان رئوف ۲۷۸۲ رای

۱۰-دابان محمد ۲۲۸۳ رای

۱۱-بلین اسماعیل ۱۲۶۸ رای

۱۲-گلستان سعید ۸۲۵ رای

 

حرکت نسل جدید:

۱-شاسوار عبدالواحد ۱۰۶۲۸۹ رای

۲-کاظم فاروق ۲۲۰۷

۳-کاوه عبدالقادر ۱۶۹۴ رای

۴-دیاری انور ۱۳۹۳ رای

۵-سیپان سالم ۱۳۵۵ رای

۶-بورهان ۱۱۴۷ رای

۷-مژده محمد ۱۰۸۰ رای

۸-شادی نوزاد ۵۶۱ رای

 

جماعت اسلامی:

۱-سوران عمر ۴۲۴۵۹ رای

۲-عبدالستار مجید ۱۹۱۴۳ رای

۳-عثمان کانی کورده ایی ۱۰۸۶۲ رای

۴-هورمان گچینه ایی ۴۱۷۹ رای

۵-مسلم عبدالله ۴۰۷۲ رای

۶-بدریه سیویلی ۱۳۲۵ رای

۷-شکریه اسماعیل ۹۵۵ رای

 

لیست به سوی اصلاح:

۱-شیرکو جودت ۱۱۰۷۰ رای

۲-اسماعیل سگیری ۹۹۸۳ رای

۳-ابوبکر هلدانی ۶۲۹۲ رای

۴-سرچنار احمد ۲۰۸۴ رای

۵-هلز احمد ۱۲۳۰ رای

 

لیست سردم:

۱-عبدالله محمود ۷۷۷۴ رای

 

لیست آزادی:

۱- محیدین حسن ۱۲۲۲ رای

 

اقلیت ها

هم پیمانی اتحاد ملی:

۱-رومیو حوزیران ۳۲۵۲ رای

۲-جنان جبار ۱۵۹۹ رای

۳-روبینه اویلمک ۸۱۵ رای

 

توسعه ترکمان:

۱-محمد سعدالدین ۲۱۸۷ رای

۲-ساره دلشاد ۱۹۴ رای

 

اصلاح ترکمان:

۱-مونا نبی ۲۲۳۶ رای

 

لیست ملت:

۱-آزاد اکرم ۳۴۶ رای

 

جبهه ترکمان:

آیدن معروف ۸۶۶ رای

 

لیست رافدین:

۱- فرید یعقوب: ۸۶۹ رای

 

شورای ملی کلدانی سریانی آشوری:

۱-کلارا عودیشو ۶۷۸ رای

 

لیست ارمنی:

۱-فاهیک کمال: ۶۱۵ رای

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی