نقض حقوق بین المللی

استفاده از افراد کم سن و سال در موارد توصیف شده در بخش های قبلی شامل نقض قوانین بین المللی و همچنین تعهدات خودادعایی ی.پ.گ. نیز می باشد. بکارگیری افراد زیر ۱۸ سال نمونه عینی نقض قانون خدمت سربازی اجباری تحلیل شده در بالا است که توسط شورای قانوگذاری اداره خودگردان تصویب شد و حداقل سن استفاده را ۱۸ سال تعیین کرده است.

به علاوه، روز ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۳، فرماندهی کل ی.پ.گ. دستوری صادر کرد و استفاده از افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد و افراد ناقض این دستور را تهدید نمود (۱۱). علنا معلوم است این دستور اجرا نمی شود. موارد توصیفی بالا نیز نشان می دهد عمل تعهد برای محافظت از کودکان در درگیری های مسلحانه که توسط فراخوان ژنو برای سازمان های غیردولتی آغاز شد و ی.پ.گ. و اداره خودگردان روژاوا (مناطق کردنشین سوریه) نیز آن را در ۵ ژوئیه سال ۲۰۱۴ امضا کرده، عملا صورت نگرفته است.  این قانون مقرر می کند کودکان زیر ۱۸ سال نباید در درگیری های مسلحانه مورد استفاده قرار گیرند و بایستی در درگیری های مسلحانه از آنها محافظت نمود (۱۲). به علاوه، استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال و بردن آنها به جنگ نقض ماده ۳۸ منشور سازمان ملل در مورد حقوق کودکان در بیستم نوامبر سال ۱۹۸۹ است. بندهای دوم و سوم چنین می گویند:

ماده ۲: طرف های دولتی بایستی همه اقدامات لازم را انجام دهند تا تضمین نمایند افرادی که به سن ۱۵ سالگی نرسیده اند در درگیری های مستقیم خصومت ها شرکت نکنند.

ماده ۳: طرف های دولتی بایستی از بکارگیری هر فرد زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح خودداری کنند. از بین افرادی که به ۱۵ سال رسیده اند اما به سن ۱۸ سال نرسیده اند نیز دولت ها باید تلاش کنند اولویت را به افراد بزرگتر بدهند.

پیمان رم برای دادگاه بین المللی جنایی “استفاده یا نام نویسی کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح وگروه های مسلح یا بکارگیری آنها برای مشارکت فعال در خصومت ها را جنایت جنگی می نامد.” به علاوه، بکارگیری اجباری افراد زیر ۱۸ سال و استفاده از آنها بر خلاف میل والدین نیز نقض پروتکل اختیاری کنوانسیون سازمان ملل برای حقوق کودکان است. این پروتکل اختیاری به بررسی وضعیت کودکان در درگیری های مسلحانه می پردازد. ماده ۳ آن می گوید:

ماده ۱-طرف های دولتی حداقل سن عضویت اختیاری افراد در نیروهای مسلح ملی را بر اساس موارد مطرح شده در ماده ۳۸، بند سوم کنوانسیون حقوق بشر کودکان افزایش خواهند داد و اصول آن ماده را در نظر خواهند گرفت و بایستی به صورت رسمی قبول کنند طبق آن کنوانسیون افراد زیر ۱۸ سال نیازمند محافظت ویژه هستند.

همان ماده اقدامات ویژه برای این کار را نیز بر می شمارد:

ماده ۳- طرف های دولتی که به عضویت افراد زیر ۱۸ سال در نیروهای مسلح خود اجازه عضویت بدهند، بایستی تضمین بدهند که:

الف-این عضویت کاملا اختیاری است،

ب-این عضویت با رضایت والدین یا سرپرست قانونی فرد صورت می گیرد،

ج-این افراد از وظایف مربوطه در خدمت نظامی کاملا آگاه هستند،

چ-این افراد قبل از پذیرفتن خدمت نظامی مدرک معتبر نشان دهنده سن را دارند.

اکثریت موارد مشخص شده در بالا به ویژه تعداد زیاد افراد کم سن و سال در مقرهای آموزشی پ ک ک و ی.پ.گ. در کردستان عراق علنا نشان می دهد این موارد اتفاقی و موردی نیست. اقدامات صورت گرفته توسط پ.ی.د. برای شناسایی و بسیج نمودن ۱۴۹ “کودک – سرباز” که پس از تعهدات ژوئیه سال ۲۰۱۴ انجام شد (۱۳) فقط قطره ای از دریای موارد نقض است.

در بدترین حالت، یک تاکتیک انحرافی وجود دارد و به پ.ی.د. امکان می دهد تا استفاده و عضویت استراتژیک از کودکان را ادامه دهد. سازمان دیده بان کرد معتقد است که ی.پ.گ. به نیروی کودکان سرباز متکی است. فریب دادن نوجوانان راحت تر از فریب دادن افراد بزرگسال است به ویژه اگر به آنها بگویند جنگ آنها یک اقدام “قهرمانانه” است. در مورد زنان و دختران جوان از خانواده های سنتی و پدرسالار نیز بایستی گفت ورود و عضویت در ی.پ.ژ. (شاخه زنان پ.ک.ک در سوریه) نوعی آزادی تلقی می شود که به تصور خود این آزادی را در خانواده سنتی نمی توانند به دست بیاورند. کودکان و نوجوانان قادر نیستند در مقابل ایدئولوژی شاخه سیاسی پ.ک.ک در سوریه موسوم به پ.ی.د. به اندازه افراد بزرگسال مقاومت کنند. آنها از ظرفیت ذهنی و فکری کمتری برخوردارند تا بتوانند مقابله نمایند. افراد جوانی که در مقرهای پ.ی.د. و پ ک ک بزرگ می شوند اغلب بعدا به کادرهای اصلی تبدیل می شوند. آنها قادر به جذب شدن در جامعه نیستند و معمولا کم سواد هستند. استفاده از افراد کم سن و سال ابزاری متداول است که این شبه نظامیان برای ایجاد کادرهای وفادار بکار می برند.

چشم انداز

مقاومت های پراکنده در مناطق کردنشین سوریه به ویژه علیه بکارگیری افراد کم سن و سال صورت می گیرد. روز ۱۴ اکتبر سال ۲۰۱۴، چهار فعال زن جاده اصلی شهر “عاموده” را مسدود کردند. آنها پوسترهایی در دست داشتند و خواهان آزادی جوانانی شدند که  روز ۱۱ اکتبر ۲۰۱۴ به زور به عضویت پ.ک.ک در آورده شده بودند(۱۴). روز ۱۷ اکتبر، تقریبا سی الی پنجاه زن در همان شهر علیه عضویت اجباری خویشاوندان خود تظاهرات کردند (۱۵). همچنین، در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۴، کمیته محلی شورای میهنی کرد (ENKS) در عاموده تظاهراتی را علیه عضویت اجباری افراد کم سن و سال برگزار کرد. حدود ۶۰۰ نفر در آن شرکت کردند که تعدادی سیاستمدار و فعال نیز در آن حضور داشتند. این تظاهرات در پاسخ به ربودن حمرین حسین دانش آموز ۱۵ ساله بود. در یکی از بنرهای تظاهرات نوشته بودند: “داعش زنان ما را پ.ی.د. نیز کودکان ما را می رباید”(۱۶). در حالی که “شورای میهنی کرد ” در این مورد از خانواده ها حمایت می کرد، روز ۱۸ ژانویه سال ۲۰۱۵، در مناطق درگیری بین پ.ی.د. و شبه نظامیان وابسته به دولت مرکزی در حسکه این حمایت را پس گرفت (۱۷). با وجود این، خانواده حمرین حسین با چند فعال به خیابان آمدند. آنها قبلا به صورت علنی خواهان بازگشت دختر خود بدون حمایت احزاب کردی شده بودند (۱۸). خیلی از خانواده ها آن روز ساکت ماندند.

دیده بان کرد مطلع است در چندین مورد موضوع علنی نشد چون خانواده های قربانیان این اقدام را نکردند. آنها –البته بدون نتیجه – امیدوار بودند برای برگرداندن فرزندان خود با ی.پ.گ. مذاکره کنند و اگر موضوع را علنی کنند هر گونه شانس بازگشت را از دست می دهند. قبلا در ژانویه سال ۲۰۱۴ نیز گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد کودکان در مناطق درگیری مسلحانه نام ی.پ.گ. را به عنوان گروهی مسلح آورده بود که از کودکان در جنگ استفاده می نماید (۱۹). دیده بان کرد نیز به عنوان یک سازمان حقوق بشر به صورت مفصل به مسئله کودکان سرباز در ژوئن سال ۲۰۱۴ پرداخته است. اما افکار عمومی کشورهای غربی هنوز مسئله کودکان سرباز در پ.ک.ک و  ی.پ.گ. را به عنوان مسئله جدی نقض حقوق بشر  مورد توجه قرار نداده است. این در حالی است که حداقل از زمان جنگ با داعش در کوبانی اسم این گروه در رسانه های غربی وجود داشته است.

خیلی از رسانه ها و نمایندگان احزاب سیاسی و نه فقط احزاب چپگرا تبلیغات پ ک ک و پ.ی.د. در “روژاوا” را بدون انتقاد قبول کرده اند یعنی جایی که تلاش می کنند به قول خود سوریه ای دموکراتیک برای برابری زن و مرد ایجاد کنند. این گزارش نیز نشان می دهد بدون شک واقعیت چیزی دیگر است. فقط اگر کشورهای غربی به مسئله عضویت اجباری بزرگسالان، نوجوانان و کودکان توسط پ ک ک و ی.پ.گ. دقت کنند سیاست آنها در قبال این گروه در سوریه تغییر خواهد کرد. در حال حاضر، برعکس آن رخ می دهد: روز ۱۶ ماه مه سال ۲۰۱۵ دجله محمد نماینده زن کمیته دفاعی اداره محلی عفرین (وابسته به پ.ک.ک)اعلام کرد شورای قانوگذاری این اداره  روز ۷ ماه مه قانون سربازی اجباری را تصویب کرده است. بر این اساس، جوانان عفرین نیز مجبور به سربازی اجباری خواهند شد (۲۱).

منبع: پایگاه اینترنتی دیده بان حقوق بشر کرد در سوریه موسوم به kurdwatch

رفرنس ها:

 

 

۱۱ – »Circular issued by the Gen-eral Command ofYPG«, Decem-ber14,2013, http://theirwords.org/media/transfer/doc/ypg_order_en-b21b6149ccdeeb42de6c53ea83275b05.pdf>

۱۲ – Geneva Call, July7,2014, »Syria: Kurdish armed forces demobilize 149child soldiers«,<http://www.genevacall.org/syria-kurdish-armed-forces-demobilize-149-child-soldiers

 

۱۳ – Geneva Call, July7,2014, »Syria: Kurdish armed forcesdemobilize 149child soldiers«,http://www.genevacall.org/syria-kurdish-armed-forces-demobilize-149-child-soldiers

 

۱۴ – KurdWatch, October20,2014, »ʿAmudah: Female activists pro-test against forcible recruit-ment«,http://kurdwatch.org/index.php?aid=3251&z=en

 

۱۵ – KurdWatch, October28,2014, »ʿAmudah: Demonstra-tion against forcible recruit-ment«, http://kurdwatch.org/index.php?aid=3258&z=en>; see also KurdWatch, January,302015, »Al-Qamishli: Kurdish National Council once again cancels dem-onstration against forcible recruit-ment«, http://kurdwatch.org/index.php?aid=3338&z=en

 

۱۶ – KurdWatch, December31,2014, »ʿAmudah: Demonstration against forcible recruitment of mi-nors«, http://kurdwatch.org/index.php?aid=3312&z=en

 

۱۷ – KurdWatch, January25,2015, »ʿAmudah: Another demonstra-tion against forcible recruit-ment«, http://kurdwatch.org/index.php?aid=3333&z=en

 

۱۸ – KurdWatch,December31,2014, »ʿAmudah: Another minor re-cruited by PYD against parents’ will«, http://kurdwatch.org/index.php?aid=3311&z=en

 

۱۹ – See United Nations Secu-rity Council, January27,2014, »Report of the Secretary-General on hildren and armed conflict in the Syrian Arab Republic«,<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/31>

 

۲۰ – See Human Rights Watch2014,»Under Kurdish rule: Abuses in PYD-run enclaves of Syria«,

<http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0614_kurds_ForUpload.pdf>, pp.38–۴۳

 

۲۱ – See ANHAHawar NewsAgency, May16,2015, »Self-defense law implemented also in Efrîn«, http://en.hawarnews.com/self-defense-law-implemented-also in-efrin>

 

سربازی اجباری و استفاده از کودک سرباز توسط پ.ک.ک در سوریه (قسمت چهارم)

 

 

 

 

 

 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی