ابراهیم گوچلو سیاستمدار، نویسنده و حقوقدان مطرح کرد اهل دیاربکر ترکیه است. وی از بنیانگذاران جنبش اتحاد ملی کرد در ترکیه است.که تاکنون رئیس چندین حزب و گروه کردی بوده و به داشتن اطلاعات گسترده و مستند در مورد پ.ک.ک مشهور است.

گوچلو معتقد است پ.ک.ک و شاخه های آن عوامل دولت های استعمارگر به ویژه ترکیه هستند. از طرف دیگر ترکیه پ.ک.ک را در بخش های دیگر کردستان مورد بهره برداری قرار داد. هدف ترکیه ممانعت از کردهاست. خودش نمی تواند جلوی کردها را بگیرد لذا توسط پ.ک.ک و با نام کردی جلوی کردها را می گیرد.

 

مشروح گفتگوی خبرنگار کورد هوال با ابراهیم گوچلو را در ادامه مطالعه بفرمایید.

 

کورد هوال – جناب گوچلو به نظر شما آمریکا با تعیین جایزه برای دستگیری سرکرده های پ.ک.ک با اینکه خود بهتر از همه مخفیگاه آنان را می داند، به دنبال چیست؟

ابراهیم گوچلو  ببینید اکنون آمریکا خیلی مشوش است. معلوم نیست سیاست آن در سوریه چیست شاید هم سیاست تضویق را اجرا می کند. در عین حال آمریکا چه در کردستان سوریه چه در مورد کل کردها سیاست و پروژه ای ندارد. سند این نیز موضع آمریکا در قبال همه پرسی اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷ است. لذا آمریکا مشوش است. هدفش سعی در جدا کردن پ.ی.د از پ.ک.ک است و در تلاش برای اقناع ترک ها است که بگوید همانند عفرین به مناطق دیگر کردنشین سوریه حمله نکنید چون پ.ک.ک تروریست است و ما هم برای سران آن جایزه تعیین کرده ایم. لذا بهتر است شما هم تلاش کنید پ.ک.ک و پ.ی.د. از هم دور شوند و شما هم نروید و آنجا را اشغال نکنید. هدف این است. من در سایت کردستان-۲۴ هم در این زمینه مقاله ای نوشته ام. اما یک کرد معقول باید بداند سالهاست پ.ک.ک برای کردستان سوریه یک خطر است. اگر دقت کرده باشید پ.ک.ک حتی به صورت صوری هم که باشد اعلام نکرده من با پ.ی.د. هیچ ارتباطی ندارم. اگر واقعا هدف خدمت به کردها بود بایستی حداقل به صورت نمادین اعلام می کرد که ما با پ.ی.د. یکی نیستیم. اگر قرار است مجازاتی صورت گیرد بیایید مرا مجازات کنید چرا به نام من پ.ی.د. را مجازات می کنید. لذا بعکس عمل کردند، هر چه آمریکا تلاش کرد و گفت پ.ک.ک و پ.ی.د. یکی نیستند عمدا بیانیه ها را طوری صادر کرد که نشان دهد هر دو یکی اند. همین روزهای اخیر را مثال می زنم آمریکا برای جلوگیری از حمله ترکیه تلاش می کند، پ.ک.ک هم این روزها عمدا برای آزادی اوجالان کمپین به راه انداخته و عکس های ۵ متری ۱۰ متری از اوجالان آویزان می کند. برای همین نیز من به اعضای پ.ک.ک گفتم: شما واقعا برای ترکیه کار می کنید و این فعالیت ها با هماهنگی استخبارات ترکیه صورت می گیرد. چون آمریکا می خواهد بگوید پ.ی.د. با پ.ک.ک یکی نیست تا مانع حمله ترکیه شود اما ببینید شما چه می کنید. لذا باید بگویم آمریکا پاک گیج شده است. خود آمریکا می داند هر دو یکی اند و چیز مستقلی به نام پ.ی.د. وجود ندارد. سرنوشت و اراده کردهای سوریه را غصب کرده اند. اینها در واقع کرد هم نیستند و فقط ادای کرد بودن را در می آورند. اینها عوامل دولت های استعمارگر به ویژه ترکیه هستند. از طرف دیگر ترکیه پ.ک.ک را در بخش های دیگر کردستان مورد بهره برداری قرار داد. هدف ترکیه ممانعت از کردهاست. خودش نمی تواند جلوی کردها را بگیرد لذا توسط پ.ک.ک و با نام کردی جلوی کردها را می گیرد. وقتی عفرین توسط ترکیه اشغال شد من آن را اشغال سوم نامیدم. اشغال اول توسط سوریه، دوم توسط پ.ک.ک و سوم نیز توسط ترکیه صورت گرفت. کردها باید هوشیار باشند. آمریکا هم از پ.ک.ک برای خود استفاده می کند و کمی هم در خیال است. هر قدر هم تلاش کند آنها را جدا کند موفق نمی شود. پ.ک.ک بیانیه می دهد و آن را توطئه می نامد، آنها هنوز هم هدف آمریکا را نفهمیده اند. “عبدالله اوجالان” هم پیام امریکا را نمی فهمید و برای همین نیز او را به ترکیه دادند. همان دلیل در مورد این سه نفر نیز وجود دارد. دولت هایی که در کردستان حاکم هستند چون زورشان به امریکا نمی رسید تا مستقیم جنگ کنند برای همین نیز از پ.ک.ک استفاده ابزاری می کنند. پ.ک.ک کردستان عراق را تهدید می کرد و آمریکا اجبارا اوجالان را گرفت و تسلیم ترکیه کرد. شاید شبیه داستان باشد اما واقعیت است. اگر واقعا بخواهند جلوی حمله ترکیه را بگیرند باید موضع خود را تغییر دهند. اما می بینیم اصرار می کنند یکی اند و برای اوجالان نیز کمپین برگزار می کنند. یعنی عمدا این کار را می کنند. ترکیه هم به آمریکا می گوید: ببینید خودشان می گویند جدا نیستیم. پ.ک.ک مدعی است برای کردها کار می کند اما دروغ می گوید و این هم نمونه.

کورد هوال – شما به اوجالان اشاره کردید. وقتی او را گرفتند برای جلوگیری از اعدامش حتی قانون اساسی ترکیه را تغییر دادند. آیا واقعا پ.ک.ک تحت امر اوجالان است؟

ابراهیم گوچلو اوجالان از طرف استخبارات ترکیه رهبر پ.ک.ک است. استخبارات ترکیه پ.ک.ک  را تاسیس کرد تا از طریق آن احزاب کردی را نابود کند و دیدیم پ.ک.ک در ترکیه، سوریه یا عراق علیه سران کرد چه کرد. اما امروز ترکیه تغییر کرده اما کردها هنوز هم احمق هستند و به دنبال پ.ک.ک می روند. در مورد قندیل نیز باید بگویم به حرف های اوجالان گوش نمی کند. چون قندیل هم می داند اوجالان در زندان نیست. بلکه در حال خوشگذرانی است. من در مراسم ترحیم یک دوست در وان بودم آنجا به ملای حاضر گفتم عبدالله اوجالان اکنون خوشگذرانی می کند در بهترین هنل ها از وی نگهداری می کنند و حتی زنان و دختران را در اختیارش قرار می دهند. لذا مسئله زندان نیز جنبه تبلیغی دارد و می خواهند از وی بهره برداری نمایند. خیلی شفاف است وی مهره تکیه است می خواهند از وی استفاده کنند و تحت کنترل قرار دارد. افرادی که پ.ک.ک را تاسیس کردند کمالیست بودند اما اکنون افراد معتقد به دین حکومت می کنند. حکومت فعلی می داند کار کمالیست ها بوده و برای نابودی آن تلاش می کند.

کورد هوال – به نظر شما موفق می شود تا آن را نابود کند؟ آیا چیزی به نام روند صلح وجود خواهد داشت؟

ابراهیم گوچلو چیزی به نام روند صلح وجود ندارد. حکومت تصمیم گرفته پ.ک.ک را نابود کند و امروز در ترکیه خیلی ضیعف شده و نیرویی ندارد. نیرویی که بتواند علیه ترک ها قوی ظاهر شوند ندارند.

کورد هوال – در این صورت پروژه دولت برای کردها چیست؟

ابراهیم گوچلو بله این چیز دیگری است. اگر کردها عاقل باشند که متاسفانه کردهای ترکیه عاقل نیستند چون کورکورانه پیرو پ.ک.ک هستند، دولت می تواند یک روند صلح واقعی را شروع کند. برای این لازم است یک نیروی معقول کرد و خارج از پ.ک.ک وجود داشته باشد اما پ.ک.ک مانع تشکیل چنین نیرویی می شود.

کورد هوال – فرمودید پ.ک.ک پروژه ترکیه است. می دانیم پ.ک.ک نیز پژاک را تاسیس کرد. آیا می توان گفت پژاک نیز یک پروژه دولت ترکیه است علیه ایران؟

ابراهیم گوچلو    بدون شک چنین است. به دستور ترکیه تاسیس شد. می دانیم که معلوم شده عبدالله اوجالان در جوانی در استخبارات ترکیه کار می کرد. یک روزنامه نگار مشهور ترکیه اعلام کرد که ما به دفتر استخبارات می رفتیم و عبدالله اوجالان را در آنجا شناختم. کسی که به رای آنها کار کند معلوم است پروژه را هم به دست آنها ایجاد می کند.

کورد هوال – اگر چنین است هدف از تاسیس پژاک چیست؟

ابراهیم گوچلو هدف این است حرکت کردی را به حرکتی جنایی تبدیل کنند و مانع آن شوند. پ.ک.ک می خواهد جلوی هر گونه حرکت معقول را بگیرد. وقتی کردهای معقول حذف شوند فقط پ.ک.ک می ماند و دولت نیز به میل خود آن را هدایت خواهد کرد. این کار را کرده و می کنند. اکنون در اقلیم کردستان با پوشش “نسل نو” وارد عمل شده قبلا پ.چ.د.ک. بود. در سوریه با پ.ی.د. است. در ایران هم با نام پژاک است.

– جناب گوچلو خیلی ممنون از بابت پاسخ به سوالات.

– خواهش می کنم.

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی