این مقاله به بررسی روابط درونی و در حال تغییر پ.ک.ک و شبکه های کردی مواد مخدر می پردازد. برای درک ماهیت فعل و انفعال روابط این سازمان های با انگیزه های خیلی متفاوت، نویسندگان به بررسی اظهارات مستند مسئولان امور مواد مخدر، عوامل پ.ک.ک و جنایتکاران محکوم مواد مخدر پرداخته اند. فعل و انفعال پ.ک.ک و شبکه های کردی مواد مخدر به عنوان یک مطالعه موردی انتخاب شد، چرا که این مطالعه سبب ایجاد نگاهی مهم در مورد مسئله وسیع تر و جدل برانگیزتر مربوط به روابط بین سازمان های تروریستی و جنایی می گردد.

 

قسمت سوم:

تصویر ۱: همکاری بین شبکه های تروریستی و سازمان های جنایی

 

طبق این مدل، سازمان های تروریستی در نهایت فعالیت، سعی می کنند به خاطر نیاز رو به رشد به تامین مالی همکاری با سازمان های جنایی فراملی را افزایش دهند. در این رابطه، سود نسبی سازمان های تروریستی بیشتر است چون این سود بر مبنای گرفتن مالیات از شبکه های جنایی توسط گروه های تروریستی است. در نهایت این رابطه جهت نزولی به خود می گیرد و این به دو دلیل است: نخست، شبکه های تروریستی در طی سال ها تجربه و مهارت لازم را کسب می کنند و به جای وابستگی به سازمان های جنایی و مواد مخدر، زیرساخت های خود را ایجاد می نمایند. دوم، گروه های جنایی برای محدود کردن سوء استفاده گروه های تروریستی راهبردهای متنوعی را ایجاد می کنند، چون دادن مالیات مداوم قدرت رقابت گروه های جنایی در بازارهای غیرقانونی را خیلی کم می کند.

پ.ک.ک و شبکه های کردی مواد مخدر: همکاری و همزیستی

پ.ک.ک یک شبکه مارکسیست-لنینیست با هدف تاسیس یک کردستان مستقل در بین النهرین شکل گرفت. درگیری های مسلحانه پ.ک.ک در سال ۱۹۸۴ آغاز و در دهه نود میلادی به اوج خود رسید. اما پ.ک.ک پس از جنگ سرد به خاطر از دست دادن حمایت های مالی اربابان مارکسیست خود با بحران بودجه مواجه شد. (دمیرل، ۲۰۰۱و ۲۰۰۶) این مشکل تشدید شد چون عملیات رو به افزایش تروریستی پ.ک.ک نیازمند هزینه های مالی جهت تامین عملیات، تبلیغات، تدارکات بود. در نتیجه، پ.ک.ک  شدیدا نیازمند پول بود. در این راستا، قرار گرفتن ترکیه در مسیر قاچاق مواد مخدر به سوی بالکان فرصت های اقتصادی جدیدی را برای دستگاه مالی پ.ک.ک ایجاد نمود.

در سال های اولیه، ورود پ.ک.ک به قاچاق مواد مخدر بیشتر به گرفتن مالیات و اخاذی از قاچاقچیان مواد مخدر در مرز ایران و ترکیه محدود بود. همزیستی پ.ک.ک با شبکه های کردی مواد مخدر در آن محدوده جغرافیایی سطح تعامل این دو مجموعه مخفی را افزایش داد. حضور فراگیر هسته های قاچاق پ.ک.ک در مرز ایران و ترکیه به این سازمان امکان داد جریان قاچاق کالا را کنترل کند و برای پ.ک.ک فرصت فراهم آورد تا مالیات وضع نماید. اظهارات عوامل مختلف نشان می دهد اولین تماس های بین پ.ک.ک و شبکه های قاچاق مواد مخدر توسط عثمان اوجالان با نام سازمانی فرهاد انجام شد. (پک و اکیجی، ۲۰۰۷) پ.ک.ک به دو شیوه از مواد مخدر بهره برداری نمود. نخست، در مسیر قاچاقچیان در مناطق کوهستانی مرز ایران و ترکیه ایست های غیرقانونی بازرسی ایجاد کرد. (کوم، ۱۹۹۸، ۲۰۰۵ ب) دوم، پ.ک.ک حفاظت از شبکه های کردی قاچاق مواد مخدر را پیشنهاد کرد و در قبال آن “مالیات میهن پرستانه” گرفت.

تعداد زیادی از اعضای محکوم پ.ک.ک و شبکه های کردی قاچاق مواد مخدر علنا اعتراف کرده اند پ.ک.ک  از تجارت مواد مخدر مالیات می گیرد. عبدالله اوجالان در دفاعیات خود در جزیره ایمرالی  خاطرنشان کرد “علی رغم هشدارهای من، متوجه شدم برادرم (عثمان) از قاچاقچیان کمیسیون مواد مخدر می گیرد…گرفتن مالیات به قاچاق مواد محدود نیست. برادرم از همه انواع کالا ها کمیسیون می گیرد. او ایست های بازرسی در مرز ایران و ترکیه را کنترل می کند. «www.belgenet.com» همچنین در بین محکومین شبکه های جنایی در مورد نرخ مالیات توسط پ.ک.ک اجماع نظر وجود دارد. تقریبا تمام محکومین می گویند ۱۰ درصد یا هزار مارک آلمان برای هر کیلوگرم هروئین است. به عنوان مثال، یک فرد محکوم جنایی به نام م.ه. اظهار نمود “پ.ک.ک بر قاچاقچیان هروئین ۱۰ درصد و بر تولیدکنندگان نیز ۱۰۰۰ مارک آلمان در هر کیلو  تحمیل می کند. هر قاچاقچی مواد مخدر که از مرز ایران و ترکیه عبور کند باید این مبلغ را بپردازد. (کوم، ۲۰۰۵، ص ۴۷) م. س. آ. یک عضو محکوم دیگر می گوید “همه قاچاقچیان باید مالیات پ.ک.ک را پرداخت کنند… بدون اجازه پ.ک.ک هیچ کس حق عبور از مرز را ندارد. اما مالیات برای حجم های زیاد بود و برای ۳ یا ۴ کیلو مالیات نمی دادیم. (کوم ۲۰۰۵ ب، ص ۵۲)

گرفتن مالیات از مواد مخدر توسط پ.ک.ک فقط به مرز ایران و ترکیه محدود نیست بلکه تمام مسیر بالکان را در بر می گیرد. در اواسط دهه نود میلادی طی یک عملیات هماهنگ پلیس ترکیه بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر ناچار شدند به اروپا منتقل شوند و همزمان نیز حضور کادرهای پ.ک.ک در اروپا انگیزه جدیدی برای شبکه های کردی قاچاق مواد مخدر ایجاد نمود. پ.ک.ک علاوه بر مالیات از قاچاقچیان مواد مخدر از فروشندگان سطح خیابان نیز مالیات گرفت. نهادهای مختلف پلیس اروپا این را گزارش کرده اند و تعداد زیادی اعضای پ.ک.ک و شبکه های کردی مواد مخدر نیز آن را تایید نموده اند. در سپتامبر ۱۹۹۹، در عملیات مشترک هامبورگ و هانور شبکه توزیع مواد مخدر پ.ک.ک را در آلمان متلاشی کرد. (مجله فوکوس آلمان، ۷ سپتامبر ۱۹۹۷) پلیس آلمان گزارش کرد این شبکه یک میلیون مارک آلمان هر ماه برای پ.ک.ک می فرستاد. به گفته پلیس آلمان انتقال پی در پی پول نشان می داد پول مالیات شبکه های کردی قاچاق مواد مخدر برای پ.ک.ک ارسال می گردد. (مجله فوکوس آلمان، ۷ سپتامبر ۱۹۹۷)

پ.ک.ک علاوه بر مالیات مرزی، دست به گرفتن “مالیات میهنی” نیز زد و در اوایل دهه نود میلادی از شبکه های کردی مواد مخدر و خانواده های کرد می گرفت. چندین تروریست و جنایتکار دستگیر شده اعتراف کرده اند پ.ک.ک به نام “مالیات میهنی” از کردها پول می گیرد. عبدالله اوجالان در دادگاه خود به کمک های مالی قابل توجه شبکه های قاچاق مواد مخدر مانند خانواده های بایباسین، جهانگیر و جان تورک اشاره کرد. اوجالان گفت: “حتی بهجت جان تورک نیز کمک مالی می کرد. سازمان در حکاری از خانواده جهانگیر و در ماردین از خانواده جان تورک کمک مالی دریافت می کرد. پول هروئین در بانک های سوئیس به حساب یک عضو پ.ک.ک با نام مستعار سینان واریز می شود (www.belgenet.com). حسین بایباسین در مصاحبه ای با خبرنگار تلویزیون آلمان گفت: “من کرد هستم و برای شکوفایی اقتصاد کردها دست به هر کاری می زنم. من به باشگاه های فرهنگی کمک زیادی کرده ام که در دست عوامل پ.ک.ک هستند. (TOGEC, 2010)

سال ها گذشت تا این که پ.ک.ک به میانجی بین شبکه های کردی قاچاق مواد مخدر تبدیل شد که علیه همدیگر وارد درگیری شده بودند. در مواردی نیز اعضای پ.ک.ک در قبال گرفتن کمیسیون، بدهی گروهی را از گروهی دیگر می گرفتند. در بیشتر موراد نیز، پ.ک.ک از نقش میانجی بودن خود بهره برد تا وارد این شبکه های جنایی شود. یک عضو محکوم شبکه های جنایی به نام. ه. ه. می گوید “موسی سیتوچی به خاطر بدهی های خود از یک معامله هروئین مرا به پ.ک.ک گزارش کرد. یکی از عوامل پ.ک.ک در روسیه با نام سازمانی “ماهر” به من زنگ زد و پیشنهاد وساطت داد. من وساطت را رد کردم. ماهر سپس درخواست کرد به مقرهای تازه تاسیس پ.ک.ک در روسیه کمک مالی کنم. باز هم رد کردم. ماهر مرا به مرگ تهدید نمود.” (KOM 2005b, p.48) بسیاری از تحلیلگران امنیتی معتقدند مالیات تدریجی و همزیستی نمونه هایی از تلفیق هستند. آنها می گویند تاکید بر هویت کردی به تقویت روابط بین پ ک ک و شبکه های کردی مواد مخدر می انجامد. ( Sahin, 2001; Steinberg 2008; Laciner, 2008) آنها استدلال می کنند که ایده استقلال کردستان همانند اعضای پ.ک.ک برای اعضای شبکه های جنایی کردی نیز مطرح می شود. اما این ایده در دنیای واقعی جنایی خیلی قابل توجه نیست. تحلیل اظهارات اعضای محکوم شبکه های جنایی نشان می دهد “مالیات میهنی” بر اساس اراده و اختیار نبوده و اعضای پ.ک.ک با زور اسلحه می گیرند. به عبارت دیگر، روابط پ.ک.ک و شبکه های کردی مواد مخدر بر اساس رابطه نامتقارن و از طریق ترکیبی از برخوردهای علنی و تلویحی بود.

شبکه های جنایی مواد مخدر می دانستند عدم قبول مالیات بندی پ.ک.ک به از بین رفتن شبکه های آنها منجر خواهد شد. ه. ه. از اعضای اصلی قاچق مواد مخدر که محکوم است می گوید: “چهار عضو پ.ک.ک به ریاست عثمان تیم از طرف پ.ک.ک پول خواستند. به خاطر ترس از کشته شدن افراد یا خویشاوندان خود در یوکسکووا ناچار بودم یک میلیارد لیره ترک را بدهم. تا آنجایی که می دانم عدنان ییلدریم ۴۰ هزار مارک آلمان و  ساواش بولدان نیز ۷۰ هزار مارک آلمان می پرداخت. (به نقل از Pek and Ekici p.144)  یک عضو محکوم دیگر می گوید “من ۱۵ هزار مارک آلمان را به ای. ای. دادم که از طرف پ ک ک مرا تهدید کرد. ای. ای. در استان وان مسئول جمع آوری پول برای پ.ک.ک و قاچاقچی مواد مخدراس ت.( KOM 2005b, p.54) پ.ک.ک در قبال این پرداخت ها قول “تامین امنیت” آنها را می دهد. شبکه های کردی مواد مخدر این “تامین امنیت” را با اکراه قبول کردند چون قدرت نظامی نداشتند تا با هسته های پ.ک.ک در مسیر بالکان مقابله نمایند. جالب است بدانیم بیشترین تهدید امنیتی برای این شبکه ها نیز خود پ.ک .ک است.

رفرنس های این قسمت:

 

 • Demirel, E. (2001). Terör (Terror). IQ Kültür Sanat Yayincilik. Cagaloglu/Istanbul
 • Demirel, E. (2005). Gecmisten Gunumuze PKK ve Ayaklanmalar, IQ Kültür Sanat
  Cagaloglu/Istanbul
 • Pek A. & Ekici, B., (2007) “Narcoterrorism in Turkey: The Financing of PKK-KONGRA
  GEL From Illicit Drug Business”, Eds in Nikbay O. and Hancerli S. (2007)
  Understanding and Responding to the Terrorism Phenomenon: A MultiDimensional Perspective, NATO Science for Peace and Security Series – E: Human
  and Societal Dynamics
 • (۲۰۰۵b). Narco-terrorism in Turkey: The nexus of PKK, DHKP/C and TKP/ML
  terrorist organizations with illicit drug business. KOM Headquarters /Ankara, Turkey: 2005
 • (۲۰۰۵). Narco-terrorism in Turkey: The nexus of PKK, DHKP/C and TKP/ML
  terrorist organizations with illicit drug business
  . KOM Headquarters /Ankara, Turkey:
  ۲۰۰۵
 • Focus Magazine .(September 7, 1999). Mit drogengeld den Terror Finanziert.
  Munich/Germany.
 • TOGEC, (2010). “Susurluk ve Uyusturucu, Emniyet Raprolarindan bir Kesit”, available athttp://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=3593.0 [accessed March 20,
  ۲۰۱۰]
 • Sahin, F.S. (2001). Case studies in terrorism-drug connection: the Kurdistan Workers’
  Party, The Liberation Tigers of Tamil Eelam, and the Shining Path (unpublished
  master thesis). University of North Texas. Robert B. Toulouse School of Graduate
  Studies
 • Steinberg, M. (2008) “PKK terrorists named ‘Drug Kingpins’; Nations Move against
  Narcoterrorism”, EIR, August 1, 2008
 • Laciner, S. (2008), “Drug Smuggling as the Main source of PKK terrorism”, International
  Strategic Research Organization, October 30, 2008, available at
  http://www.usak.org.tr/EN/makale.asp?id=702, [accessed March 20, 2010]
 • Pek A. & Ekici, B., (2007) “Narcoterrorism in Turkey: The Financing of PKK-KONGRA
  GEL From Illicit Drug Business”, Eds in Nikbay O. and Hancerli S. (2007)
  Understanding and Responding to the Terrorism Phenomenon: A MultiDimensional Perspective, NATO Science for Peace and Security Series – E: Human
  and Societal Dynamics

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی