کوردهوال/ ما از آن چه در سوریه می گذرد تنها از طریق تبلیغات مطلع می شویم. برای آنکه بتوانیم راستی و کذب را تشخیص دهیم، باید تاریخ نگاران اسناد موجود را مطالعه کنند. از این رو، آن چه که اسناد نظامی کشورهای غربی ارائه می دهند با اعلامیه های سیاست مداران و گفته های روزنامه ها متفاوت است. با شناخت استراتژی پنتاگون از سال ۲۰۰۱، می توان فهمید چه چیزی واقعا اتفاق افتاده و به چه علت هم اکنون با چنین تضاد هایی روبرو می شویم.

ما قادر به درک آن چه که در شمال سوریه در حال وقوع است نمی باشیم، هر چند تا این حد می دانیم که عناصر جهادی بدکردار، در جنگ با کردهای پ.ک.ک و ی.پ.گ می باشند. این خبر کاملاَ دروغ است. این نبرد تنها برای مشخص ساختن محدوده ی تصرفات دو طرف و مسائل قومی آنها می باشد، و هیچ رابطه ای با مسائل ایدئولوژیک و مذهبی ندارد .

برای درک آن چه که می گذرد، باید وقایع را به صورت بالا دست و نه پایین دست مشاهده کرد. پس بازگردیم به طرح پنتاگون در ابتدای ریاست جمهوری بوش در سال ۲۰۰۱، که دو روز پس از حوادث ۱۱ سپتامبر توسط کلنل رالف پیترز در پارامتر منتشر شد. [1] این نشریه ارتش نیروی زمینی ایالات متحده در ارتباط با تغییر نقشه ی جهان که از خاورمیانه ی بزرگ شروع می شد سخن می گوید. این طرح یک ماه بعد توسط وزیر دفاع دونالد رامسفلد تایید گردید، او طراح اولیه را که آدمیرال آرتور سبروسکی -که مدیر دفتر تحولات نیروی مسلح می باشد، معرفی نمود . این طرح توسط مشاور او توماس بارنت در ۲۰۰۵ در نقشه های جدید پنتاگون منتشر شد. [2]  رالف پیترز تصویر این نقشه را زمانی که در سال ۲۰۰۶ آن را منتشر ساخت ارائه داد، این نقشه در مجله نیروهای مسلح در فصل اول آن چاپ شد: طرحی که در آینده به صورت خاورمیانه بزرگ درآمد [3] . با توجه به مشکلاتی که پیاده کردن این طرح به وجود آورد، توسط یک محقق پنتاگون با نام روبین رایت مورد شکایت واقع شد، که این مورد در مقاله ی مکمل یکشنبه نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۳ چاپ شد [4].

مطابق با این اسناد، پنج کشور می بایستی، چهارده تکه شوند : سوریه ، عراق ، یمن ، لیبی و عربستان سعودی.

آن چه که مربوط به سوریه و عراق می باشد – این دو کشور می بایستی به چهار بخش تقسیم شوند. نقشه منتشر شده در سال ۲۰۱۳ محدوده ی “سنی استان” و ” کردستان” را که در دو کشور فعلی عراق و سوریه قرار گرفته اند را نشان می دهد. یک سال بعد، نخستین بخش توسط داعش و بخش دوم توسط ی.پ.گ به وجود آمد. در زمانی که این نقشه منتشر شد، داعش هنوز یک بخش بسیار کوچکی از تشکیلات تروریستی ضد سوریه در میان صد تشکیلات دیگر قرار داشت، در حالی که ی.پ.گ یک میلیشیای موافق دولت بود که حقوق آن توسط جمهوری عرب سوریه پرداخت می شد. هنوز تصور به وجود آمدن خلافت و روژاوا که پنتاگون در نظر داشت، محسوس نبود.

روزنامه ی کرد/ترک اوزگور گوندم [5] خلاصه ی تصمیمات جلسه ای که در آن سازمان سیا مشخص نمود چگونه داعش باید عراق را از طریق شهر رقه محاصره کند را منتشر ساخت . این سند نشان می دهد که منصور “جمعه” بارزانی، که در آن هنگام رئیس اطلاعات اقلیم کردستان عراق بود، در این گردهمایی که در تاریخ اول ماه ژوئن ۲۰۱۴ در عمان (اردن) تشکیل شد حضور داشت. او سپس نخست وزیر اقلیم کردستان در ماه ژوئیه شد .

وجود کردستان مطابق با نقشه ی رابین رایت، از ایالات متحده، شامل شمال شرقی سوریه ( به گونه ی کردستان فرانسوی سال ۱۹۳۶ ) و منطقه ی کردنشین عراق ( آن چه که فرانسوی ها در نظر نگرفته بودند ) بسیار اهمیت دارد.

حمایت بخش کردستان عراق در تصرف عراق توسط داعش ، کاملاَ روشن است: آنها اجازه دادند تا عناصر جهادی، کردهای ایزیدی را در شنگال قتل عام کنند و زنان آنها را به بردگی وادارند.

داعش برای استقرار خلافت خود متوسل به ددمنشی و ترور شد. این گروه به قتل عام کردهای ایزدی، مسیحیان آشوری، اعراب شیعه پرداخت. این شورشگران از کمک های مالی و نظامی سازمان سیا، و پنتاگون و ۱۷ کشور دیگر بهره مند شدند، اسناد آن در روزنامه ی بلغارستان با نام ترود [6] و کروات جوتارنجی لیست [7] منتشر شده است. نفرات داعش در فورت بنینگ (ایالات متحده) به خوبی آموزش دیدند، که هزینه ی آن از مالیات و خدمات عمومی پرداخت شد، تا آنها بتوانند دولتی برای خود تشکیل دهند، که البته هرگز مورد تایید واقع نشد .

هنوز مشخص نشده که چگونه پ.ک.ک که یک گروه سیاسی مارکسیست-لنینیستی و موافق شوروی بوده، به صورت یک میلیشیای لیبرال و حافظ محیط زیست موافق سازمان آتلانتیک شمالی درآمده است. همچنین ماهیت ی.پ.گ سوریه چگونه در سال ۲۰۱۴ تغییر کرد. آنها تحت فرماندهی افسران ترک پ.ک.ک و سازمان ناتو دست به عملیات می زدند. در مرز ترکیه و سوریه، پ.ک.ک و ی.پ.گ، به لحاظ بین المللی متفاوت بودند. محل استقرار آنها در ترکیه است، آنها یک سازمان تروریستی شناخته شده اند، اما چنانچه در سوریه باشند، به صورت یک حزب سیاسی مخالف دولت دیکتاتوری معرفی می شوند. با این وجود تا سال ۲۰۱۴، آنها از وجود دیکتاتوری در دولت سوریه بی خبر بودند. آنها برای محافظت از جمهوری عرب سوریه با حمایت از پرزیدنت بشار اسد پرداختند .

سازمان ی.پ.گ برای تشکیل روژاوا در شمال شرقی سوریه دست به پاکسازی قومی زده است. آنها هزاران آشوری و عرب را از این منطقه بیرون راندند. آنها تصور می کردند برای ملت خود می جنگند، در حالی که تنها به تحقق رویای پنتاگون دامن زدند . از این رو به طور علنی از سلاح های پنتاگون استفاده کردند، که اسناد آن در هفته نامه ی بریتانیایی بازار اسلحه با نام جینز [8] و همچنین روزنامه ایتالیایی المانیفستو [9] منتشر شده است، در فرانسه نیر رئیس جمهور سابق این کشور فرانسوا هلند، به افشاگری این موضوع پرداخته است. روژاوا هنوز فرصت یکی شدن با منطقه ی کردنشین عراق را به دست نیاورده است .

پس از نابودی خلافت داعش، و تحت فشار پ.ک.ک و ی.پ.گ، روژاوا از دولت مرکزی دمشق خواست تا برای حمایت از کردهای شمال غربی این کشور که مورد حمله ی ارتش ترکیه واقع شده اند از محدوده ی ارتش عرب سوریه بگذرد. این درخواست آنها مورد توافق واقع شد. اما زمانی که پ.ک.ک / ی.پ.گ تغییر محل دادند، افسران فراری داعش را با خود همراه ساختند که سپس توسط جمهوری عرب سوریه دستگیر شدند.

این اسناد و این حوادث به ما نشان نمی دهد که بازیگران اصلی تا چه حد حق داشتند و یا در اشتباه بودند، که این خود حکایت دیگری را به دنبال دارد. اما در محل، نمی توان به ضدیت با داعش و یا پ.ک.ک/ی.پ.گ در آن واحد پرداخت چرا که با تضادهای آشتی ناپذیری برخورد خواهیم کرد.

عملیات دونالد ترامپ نشان داد که دولت ساختگی پنتاگون: خلافت داعش و روژاوا، نابود شدند، با این وجود داعش و پ.ک.ک/ ی.پ.گ هنوز به حیات خود ادامه می دهند.

تی یری میسان‬

[۱] “Stability, America’s Ennemy”, Ralph Peters, Parameters, Winter 2001-02, pp. 5-20. Également in Beyond Terror: Strategy in a Changing World, Stackpole Books.

[۲The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004.

[۳] “Blood borders – How a better Middle East would look”, Colonel Ralph Peters, Armed Forces Journal, June 2006

[۴] “Imagining a Remapped Middle East”, Robin Wright, The New York Times Sunday Review, 28 septembre 2013.

[۵] « Yer : Amman, Tarih : 1, Konu : Musul », Akif Serhat, Özgür Gündem, 6 temmuz 2014.

[۶] “۳۵۰ diplomatic flights carry weapons for terrorists”, Dilyana Gaytandzhieva, Trud, July 2, 2017.

[۷] “TAJNA LETOVA JORDANSKIH AVIONA S PLESA Sirijski pobunjenici dobivaju oružje preko Zagreba!”, Krešimir Žabec, Jutarnji list, 23 veljača 2013. «TRANSFER HRVATSKOG ORUŽJA POBUNJENICIMA U SIRIJI Sve je dogovoreno prošlog ljeta u Washingtonu!», Krešimir Žabec, Jutarnji list, 26 veljača 2013. “VIDEO: JUTARNJI OTKRIVA U 4 mjeseca za Siriju sa zagrebačkog aerodroma Pleso otišlo 75 aviona sa 3000 tona oružja!”, Krešimir Žabec, Jutarnji list, 7 ožujak 2013. “PUT KROZ ASADOVU SIRIJU Nevjerojatna priča o državi sravnjenoj sa zemljom i njezinim uništenim ljudima: ’Živote su nam ukrali, snove ubili…’”, Antonija Handabaka, Jutarnji list, 9 ožujak 2013.

[۸] “US arms shipment to Syrian rebels detailed”, Jeremy Binnie & Neil Gibson, Jane’s, April 7th, 2016.

[۹] “Da Camp Darby armi Usa per la guerra in Siria e Yemen”, Manlio Dinucci, Il Manifesto, 18 aprile 2017.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی