- کورد هه وال - https://kurdhewall.com -

وقتی از ترس چاه، به چاله پناه میبری!!!

مصطفی بیچر که از گروهک خشونت طلب پ_ک_ک فرار کرده گفت: همانطور که پدربزرگ‌های ما در چاناک قلعه علیه دشمن جنگیدند، من نیز خواهم جنگید. من برای مبارزه با تروریسم همراه برادرانم به ارتش ترکیه خواهیم پیوست. خیلی خوشحال هستم.زیرا هرکسی چنین فرصتی را نخواهد داشت.

بیچر از همه کسانی که در کوهستان هستند دعوت کرد تسلیم شوند.او گفت: بیایید به جای اینکه در آنجا بمیرید برای میهن خود شهید شوید. من خوشحالم که در کنار خانواده و عزیزانم هستم. روحیه‌ی من با رفتن به سربازی بهتر می‌شود چون در کنار برادرانم خواهم بود.

مادر مصطفی بیچر یکی از مادرانی است که در سوم سپتامبر ۲۰۱۹ تحصن کرده بود. او خطاب به خانواده‌های متحصن گفت:روزهای پر افتخاری را سپری کرده‌ام، بیایید فرزندانمان را از کوه پایین بیاوریم.

حتیجه بیچر خواهر مصطفی بچر گفت: از اینکه برادرم برای کشور، ملت و پرچمم خدمت می‌کند خوشحالم.و برای همه آن‌ها آرزوی موفقیت می‌کنم.