- کورد هه وال - https://kurdhewall.com -

نویسنده آمریکایی: پ.ک.ک یک سازمان جنایی است

یک نویسنده آمریکایی در جدیدترین کتاب خود گروه تجزیه طلب پ.ک.ک را یک سازمان جنایی تروریست معرفی کرده است.
به گزارش کورد پاریز، “کالین پی کلارک” نویسنده آمریکایی در صفحه توئیتری خود به معرفی کتاب جدید خود با عنوان “سازمان های جنایی تروریستی: تامین مالی تروریسم از طریق جنایات سازمان یافته” پرداخته است.
وی در معرفی این کتاب می نویسد: “این اثر تازه چاپ شد. برای علاقمندان به موضوع روابط تروریسم و فعالیت های جنایی، می توانند نگاهی بیندازند به کتاب ” سازمان های جنایی تروریستی” که توسط نشر کیم تاچوک و رولی لال منتشر شده است. یک بخش را به صورت مشترک با فیل ویلیامز در مورد داعش در عراق و سوریه نوشته ام و فصل های دیگر نیز در مورد سازمان های جنایی حقانی (پاکستان)، پ.ک.ک ، ابو سیاف، فارک (کلمبیا)، بوکوحرام (شمال آفریقا)،… آورده ام.”
پ.ک.ک که در لیست بین المللی سازمان های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد با تاسیس یک نظام شاخه ای در ترکیه، عراق، سوریه و ایران و شعبه هایی در اروپا از اوایل سال ۲۰۰۰ یک روند مهم ساختاربندی سازمانی را طی کرده است.
سطح نفوذ و ارتباط داخلی بین پ ک ک، ی.پ.گ.، پژاک، تاک و جنگجویان جبهه حزب آزادیبخش خلق انقلابی (DHKP-C) و حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست (MLKP) و ماهیت فعالیت مشترک داخلی آنها دیگر جای شک و تردید برای ماهیت این گروه تجزیه طلب باقی نگذاشته است.